IMPRESSIÓ

La impressió òfset és un sistema d’impressió que per la seva tecnologia està orientada a tirades de més de 300 exemplars i permet imprimir amb tintes especials: or, plata, colors fluorescents, pantones i vernissos selectius d’entre un gran ventall de possibilitats.

IMPRESSIÓ DIGITAL

Fenomen que va irrompre amb força en el tradicional món gràfic.

És una solució de producció que ocupa el segment del petit tiratge, amb uns resultats més que acceptables. A més permet  l’opció d’incloure dades variables en una mateixa feina, com personalitzar mailings i d’altres.

L’optimització de cada treball, consisteix en fer-lo amb els mitjans ideals i per a això els ajudarem a escollir l’opció que els garanteixi un millor i idoni resultat final: offset, digital, continu, serigrafia…